Uden titel

Jeg gransker i min egen rejse efter spædbarnsdød og forsøger at give det uhåndterlige et sprog, en form og en stoflighed. Et sprog vi mangler og som det er nødvendigt at udvikle. Med referencer og antydninger til børnesange, ordsprog, lyrik og billeder,  forsøger jeg at skaber understrømme til landet mellem bestemt og ubestemt, den tabte uskyld/tro på det gode i tabet af membranen mellem liv og død. 

Jeg  undersøger det dobbeltrettede tabu, som jeg og alle andre forældre, der har mistet står i. At være "Ræven står derude, Mor" - symbol på vores værste angst - at miste vore børn - til sidst måske at blive en paria. Projektet viser, hvordan det er at være menneske i et ukendt foruroligende land. Det er mit ønske at skabe en undren, at fabulere med surrealisme i et abstrakt, mørk og underlig parallelvirkelighed et sted på kant af vanviddet, mellem virkelighed og drøm og skabe imaginære rum i beskueren. Skabe spørgsmål og genkendelse i beskueren.

Med metaforiske landskaber og subtile udtryk skal billederne ses som et samlet værk. Her ses et udpluk af en større serie.Projektet er dedikeret til familier, der mister/ har mistet deres børn, i mit stærke håb om, at tabuet løftes og ensomhed brydes.

Helene Hennings

In english:

Untitled project

My project is a little group of pictures, taken from a bigger project, that is to become a book. I feel that these 8 frames is a concentrate of the book and it is my wish that the viewers watch my 8 frames as 1 single work - as one statement.

I investigate my own journey after the experience of loosing a child in birth og I am trying to give the unmanageable a language, a form and texture. A language that are missing and is necessary to develop.
With references and hints to children’s songs, sayings, lyrics and pictures, I am trying to make undercurrents to the land between definite and undefinite, the lost innocence/faith of the good in the loss af the membrane between life and death.

I investigate the two-way taboo, that I and every other parent, that have lost children feels. To be the symbol of our worst fear - to loose our children - and at last maybe be a paria while our surroundings can't bear it. The project shows, the feeling of being at human in an unknown landscape.

It is my wish, that I create wonder and fabulate with surrealism in an abstract, dark and word parallel world in a place very og the edge of madness, between reality and dream and to make imagineer spaces in the viewer. Create questions and recognition in the viewer.

The project is dedicated to families, that has this experience, in my strong hope, that this taboo will be liftet, that we will find a language and set and end to loneliness at the grieving parents.

Helene Hennings


"What a rich group of images! From the very first photograph onward, I felt like I was deep in a fantastical, mystical space and unsettling space. Each photograph is laden with powerful emotional content and intriguing mysteries. There's a lot to glean from this selection of images"  LensCulture

Using Format